Image 1 of 1
Kailahun, Sierra Leone. Photo taken April 29, 2010.